Make your own free website on Tripod.com

INSTITUT PENGAJIAN ILMU-ILMU ISLAM (IPI)
INSTITUTE FOR THE STUDIES OF ISLAMIC SCIENCES (ISISc)

المعهد العالي للدراسات الاسلامية

No. 2865-A, Wisma Al-Hikmah, Tanjong Mas, Jalan Pengkalan Chepa, 15400 Kota Bharu, Kelantan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

                            

                                

MENU UTAMA

      

 

HOME

HALAMAN UTAMA

PENDAHULUAN

LOKASI

PENTADBIRAN

AKADEMIK

JADUAL AKADEMIK

YURAN & BAYARAN

CARA MEMOHON

KEMUDAHAN

~ HEP

~ PERPUSTAKAAN

~ MAKMAL KOMPUTER

 

 

 

 

 

AKADEMIK

 

DIPLOMA PENGAJIAN SYARIAH (PENGURUSAN ISLAM) (KN3460) KP(JPS) 5195/IPTS/782/A (33)

Kelayakan Masuk

1. Seseorang calon mestilah lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Malaysia Certificate of Education (MCE).

  1. Lulus dalam matapelajaran Bahasa Melayu

  2. Kepujian dalam matapelajaran Bahasa Arab

  3. Mendapat kepujian dalam salah satu matapelajaran Pengajian Islam dan satu kepujian dalam mana-mana matapelajaran yang lain.

2. Mana-mana sijil yang setaraf dengannya yang diperakui oleh Jemaah Pendidikan Kolej IPI.

 

Bahasa Pengantar

Bahasa Melayu/Bahasa Arab

 

Tempoh

2 tahun setengah/7 semester

 

Pecahan major, wajib, wajib LAN, Elektif dan jumlah jam kredit dan peratusnya (lihat di jadual 1)

Taraf

Nama

Jam Kredit

Peratusan

Major

Syariah

59

65.56

Wajib

Advanced English I & II, Pengantar Aqidah, Pengantar dan Penggunaan Komputer

10

11.11

Wajib LAN

Bahasa Melayu, Pengajian Malaysia, Pengajian Islam

9

10

Elektif

Tasawwuf, Undang-Undang Malaysia, Pengantar Perniagaan, Insuran dan Takaful, Falsafah Umum, Sejarah Peradaban Islam dan lain-lain lagi.

12

13.13

 

Jumlah

90

100%

        Jadual 1

Pecahan Major, Wajib, Wajib LAN, Elektif, Jam Kedit dan Peratusan.

Keperluan kredit untuk penganugerahan diploma (lihat jadual 1)

Peringkat

Nilai Kredit

Diploma

90

Jadual 1

Keperluan kredit untuk penganugerahan diploma.

 

DIPLOMA PSIKOLOGI (KN3459) KP(JPS) 5195/IPTS/782/A (33)

 

Kelayakan Masuk

 

1. Seseorang calon mestilah lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Malaysia Certificate of Education (MCE)

 

  1. Lulus dalam matapelajaran Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris.

  2. Mendapat kepujian dalam salah satu matapelajaran Pengajian Islam dan dua kepujian dalam mana-mana matapelajaran yang lain.

2. Mana-mana sijil yang setaraf dengannya yang diperakui oleh Jemaah Pendidikan Kolej IPI.

 

Bahasa Pengantar

 

Bahasa Melayu

 

Tempoh

 

2 tahun 6 bulan/7 semester

 

Pecahan major, wajib, wajib IPI, wajib LAN dan jumlah jam kredit dan peratusannya (lihat dijadual 1)

Taraf

Nama

Jam Kredit

Peratusan

Major

Psikologi

59

65.56%

Wajib IPI

Al-Lughah al-Arabiyah I&II, Advanced English I&II, Pengantar Akidah, Pengenalan dan Penggunaan Komputer.

16

17.78%

Wajib LAN

Bahasa Melayu, Pengajian Malaysia, Pengajian Islam.

9

10%

Elektif

Tasawwuf, Undang-Undang Malaysia, Pengantar Perniagaan, Insuran dan Takaful, Falsafah Umum, Sejarah Peradaban Islam.

6

6.67%

 

Jumlah

90

100%

Jadual 1

Pecahan Major, Wajib IPI, Wajib LAN, Jam Kredit dan Peratusan.

Keperluan kredit untuk penganugerahan diploma (lihat jadual 2)

Peringkat

Nilai Kredit

Diploma

90

Jadual 2

Keperluan kredit untuk penganugerahan diploma.

 

 

INSTITUT PENGAJIAN ILMU-ILMU ISLAM (IPI) KELANTAN - "pembinaan generasi ulul al-bab"-  untuk pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi: No. 2865-A, Tingkat 1, Tangjung Mas, Jalan Pengkalan Chepa, 15400 Kota Bharu, Kelantan Darul Naim. Tel: 09-7734917 Fax: 09-7742137 e-mail: amnn@tm.net.my up: Wan Mamat Wan Taib