Make your own free website on Tripod.com

INSTITUT PENGAJIAN ILMU-ILMU ISLAM (IPI)
INSTITUTE FOR THE STUDIES OF ISLAMIC SCIENCES (ISISc)

المعهد العالي للدراسات الاسلامية

No. 2865-A, Wisma Al-Hikmah, Tanjong Mas, Jalan Pengkalan Chepa, 15400 Kota Bharu, Kelantan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

                            

                                

MENU UTAMA

      

 

HOME

HALAMAN UTAMA

PENDAHULUAN

LOKASI

PENTADBIRAN

AKADEMIK

JADUAL AKADEMIK

YURAN & BAYARAN

CARA MEMOHON

KEMUDAHAN

~ HEP

~ PERPUSTAKAAN

~ MAKMAL KOMPUTER

 

 

 

 

 

PENTADBIRAN

 

SENARAI LEMBAGA PENGARAH

 1. Ustaz Mustafa bin Mat Daud

 2. Tuan Hj. Ahmad Marican bin Othman

 3. Tuan Hj. Nik Yusoff bin Hj. Nik Daud

 4. Ustaz Wan Hassan bin Wan Muhammad

 5. En. Ahmad bin Mustapha

 6. Tuan Hj. Naim bin Hj.Ishak

 7. Dr. Mokhtar bin Nor

 8. Tuan Hj. Mohd Anuar Musardar bin Yusof

 9. Puan Hjh. Halimah binti Malkan

AHLI JEMAAH PENDIDIKAN

 1. Ustaz Wan Zainuddin bin Wan Yusof

 2. Tuan Hj. Nik Yusoff bin Hj. Nik Daud

 3. Ustaz Wan Hassan bin Wan Muhammad

 4. Puan Hjh.Halimah binti Malkan

 5. En. Ahmad bin Mustapha

 6. Ustaz Halim bin Harun

 7. Ustaz Mohd. Faisal bin Abdullah

PANEL-PANEL YANG DILANTIK SEBAGAI PENASIHAT DAN PENILAI

 1. Prof. Madya Dr. Johari bin Mat

 2. Prof. Madya Sidi Ahmad bin Abdullah

 3. Puan Hjh. Siti Aishah binti Abd. Rahman

 4. Puan Hj. Halimah binti Malkan

 5. Ustaz Abd. Kadir bin Hj. Muhammad

 6. Dato Hj. Mohamad Shukri bin Mohamad

 7. Puan Shahnun binti Hj. Musa

 8. Mohd Nor bin Anuar

STRUKTUR DAN TENAGA PENGURUSAN IPI

Pengerusi

Ustaz Wan Zainuddin Wan Yusof

B.A. Syariah & Undang-Undang Nilam Puri.

B.A. (Hons) Syariah & Undang-Undang, Al-Azhar, Kaherah Mesir.

Diploma Pendidikan Al-Azhar

 

Ketua Eksekutif

Ustaz Wan Zainuddin Wan Yusof

B.A. Syariah & Undang-Undang Nilam Puri

B.A. (Hons) Syariah & Undang-Undang, Al-Azhar, Kaherah Mesir.

Diploma Pendidikan Al-Azhar

 

Pendaftar

En. Ahmad bin Mustapha

Cert. In Education, B.A. (Hons) Universiti Malaya, MSL (Western Michigan).

 

Eksekutif Pentadbiran

Wan Mohd Fadli bin Wan Ibrahim

B.A. (Hons) Ilmu Wahyu dan Warisan Islam, UIA.

 

Eksekutif Akademik

Haslida binti Ismail

B.A. (Hons) Pengajian Islam, UKM.

 

Pustakawan

Md Hanif bin Junoh

B.A. (Hons) Pengurusan Sistem Maklumat, UiTM.

 

Kerani (Kewangan)

Wan Arifah Nura Wan Omar

STPM

 

Pembantu Am

Wan Mamat bin Wan Taib

Sijil Pelajaran Malaysia

 

Pekerja Am

Che Halim Mamat

 

SENARAI PENSYARAH

 

Ustaz Soleh Ibrahim

B.A. (Hons) Syariah & Undang-Undang, Universiti Al-Azhar,Kaherah, Mesir.

 

Ustaz Mohd Faisal Abdullah

B.A. (Hons) Syariah Islamiah, Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir.

 

En. Rosman Md. Said

B.A. (Hons) Psikologi, UKM.

 

Ustaz Nabil Hj. Mohd. Shukri

B.A. (Hons) Islamic Revealed Knowledge & Heritage, UIA.

 

Ustaz Wan Hassan Wan Muhamad

B.A. Syariah & Undang-Undang, Nilam Puri.

B.A. (Hons) Syariah & Undang-Undang, Al-Azhar, Kaherah, Mesir.

Dip. Pendidikan Al-Azhar.

 

Ustazah Haslida binti Ismail

B.A. (Hons) Pengajian Islam, UKM.

 

 

 

 

INSTITUT PENGAJIAN ILMU-ILMU ISLAM (IPI) KELANTAN - "pembinaan generasi ulul al-bab"-  untuk pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi: No. 2865-A, Tingkat 1, Tangjung Mas, Jalan Pengkalan Chepa, 15400 Kota Bharu, Kelantan Darul Naim. Tel: 09-7734917 Fax: 09-7742137 e-mail: amnn@tm.net.my up: Wan Mamat Wan Taib